V okviru Društva Sožitje Ptuj že od 1. januarja 2002 deluje varstveno-delovni center. Za opravljanje te dejavnosti so podeljene tri koncesije MDDSZ in sicer.
- prva do leta 2015, ki je že podaljšana in je bila podeljena za 14 oseb,
- druga do leta 2016, ki je prav tako podaljšana, za 6 oseb in
- tretja, ki velja do 2028 in je podeljena za 10 oseb.

V storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji lahko vključimo skupno 30 oseb z motnjami v duševnem razvoju. Trenutna vključitev je 35 oseb.
Znotraj VDC se izvajata dva glavna programa in več podprogramov ter drugih aktivnosti. To so:

1. lastni program:
- glina
- tekstil
- papir
- pralnica
- urejanje okolja
2. kooperacijski program:
- sestave cevnih objemk
- sestava vzmeti in zvodov,
- izdelava žalnih pentelj,
- sestava kartonskih škatel
- aktivnosti prostega časa:
- nogometna liga
- 2 glasbeni skupini
- 2 folklorni skupini
- plesna skupina
- hišni kino
- aktivnosti znotraj programa Specialne olimpiade Slovenije
- program skrbi zase:
- skrb za lastno urejenost
- skrb za urejenost ožjega delovnega in bivalnega prostora
- zdrava prehrana
- programi splošne poučenosti:
- ohranjanje pridobljenih znanj (bralne ure, pogovorne, napisovalne,..)
- samozagovorniška skupina.