ORGANI V VDC 


Varstveno-delovni center Sožitje Ptuj deluje v okviru Društva Sožitje od januarja 2002. Za svoje delovanje ima naslednje organe:

- komisijo za sprejem, odpust in premestitve;
- strokovni svet;
- odbor za spremljanje dela VDC in BE (v okviru društva);
- strokovne time.

Za nemoteno delovanje in izražanje potreb uporabnikov so enkrat mesečno organizirani sestanki uporabnikov, najmanj 2 krat letno sestanki s starši oziroma skrbniki.