IZOBRAŽEVANJE:

- Predavanje ob dnevu Downovega sindroma,
- izobraževalni vikend seminar za družine v spomladanskem času,
- vključevanje mladih družin na začetne seminarje na nivoju Zveze Sožitja,
- strokovno predavanje za starše oz. skrbnike,
- strokovna ekskurzija.

ŠPORTNOREKREACIJSKE DEJAVNOSTI:

- Pohodi društva po planinskih poteh,
- telovadba v zimskem času v prostih VDC-ja,
- udeležba na letnih igrah SOS,
- nogometni, košarkarski in balinarski turnirji.

SOCIALNI PROGRAM:

- Aktivnosti pri vključevanju OMDR v vseživljenjsko učenje,
- v okviru rehabilitacijskega programa izvajamo fizioterapevtske vaje,  vsako drugo soboto v mesecu pa kopanje v Biotermah Mala Nedelja,
- sodelovanje na kulturnih prireditvah (folklorna in glasbena skupina),
- vključevanje v širšo družbeno skupnost,
- sodelovanje z drugimi humanitarnimi organizacijami (Rotary klub Ptuj…).

DRUŽABNE DEJAVNOSTI:

- Pustni ples s sosednjimi društvi Sožitja,
- izlet,
- jesenski piknik društva,
- Miklavževanje,
- zaključek leta s sosednjimi društvi,
- ogled kulturnih prireditev.

Društvo sodeluje s komisijo za nadzor pri programih VDC in BE, z izvajalci storitve v VDC in BE, vodi in obdeluje dokumentacijo v skladu s predpisi in zakonodajo, sledi razpisom za finančna sredstva in se javlja na razpisane programe.

 

PROJEKT EVROPSKEGA SOCIALNEGA SKLADA "SPODBUJANJE SOCIALNE VKLJUČENOSTI OTROK IN MLADOSTNIKOV S POSEBNIMI POTREBAMI V SOCIALNO OKOLJE"

https://svlo.splet.arnes.si/

Društvo Sožitje Ptuj je konzorcijski partner v okviru projekta "Spodbujanje socialne vključenosti otrok in mladih s posebnimi potrebami v lokalno okolje" s partnerjema Cirius Kamnik in OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj.

Projekt je sofinanciran iz Evropskega socialnega sklada in iz Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport RS. Projekt se izvaja od junija 2017 in traja do septembra 2022. Na društvu je v projekt vključenih šest mladostnikov s posebnimi potrebami, ki so člani našega društva in so še vključeni v posebni program vzgoje in izobraževanja v OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj. Vsi imajo zmerno motnjo v duševnem razvoju, kar pomeni, da so posledično nezaposljiva populacija. Ravno to nam predstavlja izziv, koliko se lahko v okolje aktivno vključijo in koliko lahko dajo ti mladostniki lokalnemu okolju. Splošni stereotip je, da so OMDR za družbo nekoristne in nepomembne, naš cilj pa je, da ta stereotip ovržemo.

Na prvem mestu pri vključevanju so želje in čustva mladostnikov. Dajemo jim možnost izbire, samoodločanja pri sodelovanju in aktivnostih. Naš cilj je, da izkusijo in preizkusijo svoje zmožnosti in sposobnosti na različnih področjih vsakdanjega življenja, kjer se večinoma gibljejo in živijo. Do sedaj je že velik napredek na poti k cilju, saj mladostniki postajajo samozavestnejši, bolje se znajo prilagoditi različnim situacijam, postajajo samozavestnejši pri komuniciranju z osebami. Odziv okolice je izjemno pozitiven, v glavnem so vsi pripravljeni sodelovati.

KJE IN S KOM SODELUJEMO:

- "Sejem prostega časa" v sodelovanju s Centrom interesnih dejavnosti Ptuj

- Na delavnicah in slikarskih razstavah

- Kuharske delavnice v Centru interesnih dejavnosti Ptuj

- Na gledaliških in kino predstavah

- V prodaji lastnih izdelkov Društva Sožitje Ptuj na stojnici na različnih lokacijah

- Na kreativnih delavnicah v sodelovanju z Ljudsko univerzo Ptuj

- Konjeniški klub Marsillea

- Golf klub Ptuj

- Spoznavanje in upoštevanje prometnih pravil v praksi

- Rimske igre Ptuj

- Igralske veščine v dramski igri

- Strežba v gostinskih lokalih

- Peka pic v restavraciji

- Aktivnosti v Fitnes centru na Ptuju

- Aktivnosti bowlinga na Ptuju

- Aktivnosti plavanja v Termah Ptuj

- Zanimiva predavanja in diskusije

- Ekskurzije po različnih delih Slovenije

- … in še veliko drugih aktivnosti in sodelovanja...

 

KREATIVNE DELAVNICE

Kreativne delavnice potekajo na društvu že od leta 2016. Potekajo ob ponedeljkih od 16.30 do 18.00 ure. Namenjene so otrokom in mladostnikom s posebnimi potrebami do 26. leta starosti. Delavnice so redno obiskane, trenutno je vključenih dvanajst mladostnikov, ki so vključeni v OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj in vsi so člani Društva. Cilj teh delavnic je popoldansko druženje izven šole, kjer je poudarek v socialni vključenosti, v kreativnosti, v socialnih veščinah in nenazadnje v lahkotnem druženju ob glasbi in družabnih igrah.