ZVEZA SOŽITJE
Zveza društev za pomoc osebam z motnjami v duševnem razvoju Slovenije

FACEBOOK STRAN VDC SOŽITJE PTUJ
Obiščite našo Facebook stran kjer lahko sledite aktualnim dogodkom.

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA (priponka)

POROČILO O DELOVANJU DRUŠTVA ZA LETO 2020 (priponka)

POROČILO O IZVEDBI SOCIALNIH PROGRAMOV V ETU 2020 (priponka)

KOEFICIENT RAZMERJA MED NAJNIŽJO IN NAJVIŠJO PLAČO ZAPOSLENIH V DRUŠTVU SOŽITJE PTUJ ZNAŠA 2,883 (priponka)

POROČILO O DELOVANJU DRUŠTVA ZA LETO 2021 (priponka)

POROČILO O IZVEDBI SOCIALNIH PROGRAMOV ZA LETO 2021 (priponka)

REZULTATI SPREMLJANJA KAZALNIKOV KAKOVOSTI ZA OBDOBJE 01.03.2022 - 31.05.2022